KVIEČIAME MOKYTIS SPECIALIOJOJE KLASĖJE

KVIEČIAME MOKYTIS PAGAL PRADINIO UGDYMO PROGRAMĄ I-OJE SPECIALIOJOJE KLASĖJE!   VILNIAUS VIRŠULIŠKIŲ MOKYKLOJE (VIRŠULIŠKIŲ  g. 7 ).   GERB. TĖVELIAI (GLOBĖJAI, RŪPINTOJAI), nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. kviečiame  vaikučius mokytis 1-oje specialiojoje klasėje, į…

INFORMACIJA TĖVAMS APIE MOKINIŲ PRIĖMIMĄ

Mokinių, kviečiamų mokytis Vilniaus Viršuliškių progimnazijoje nuo 2020 m. rugsėjo 1 d., sąrašai.  Dėl nemokamų pietų pirmų klasių mokiniams.   Priėmimas į 1-8 klases vykdomas vadovaujantis „Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu“, patvirtintu Vilniaus…

NUOTOLINIS MOKYMAS

  VILNIAUS VIRŠULIŠKIŲ MOKYKLOS UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU KARANTINO SĄLYGOMIS TVARKOS APRAŠAS      

INFORMACIJA DĖL KORONAVIRUSO (ATNAUJINTA 2020-06-02)

  ATNAUJINTA 2020-06-02: DĖL BENDROJO UGDYMO ORGANIZAVIMO. ATNAUJINTA 2020-04-27: ATNAUJINTA 2020-03-31:   ATNAUJINTA 2020-03-30:   https://www.youtube.com/watch?v=XFiXVuYNxqE   ATNAUJINTA 2020-03-13: ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS VIRŠULIŠKIŲ MOKYKLOS 2019-2020 MOKSLO METŲ PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS I DALIES BENDROJO UGDYMO PLANO…

,,MANO SVEIKO MAISTO LĖKŠTĖ“

Gegužės mėnesį organizuotame Vilniaus miesto vaikų sveikos gyvensenos nuotoliniame konkurse ,,Mano sveiko maisto lėkštė“ dalyvavo ir mūsų mokyklos mokiniai: 3E klasė, taip pat 1B ir 4D klasės mokiniai. Susipažinome su sveiko maisto piramide, aptarėme veiklą…

,,KAIP ANT MŪSŲ STALO ATKELIAUJA…“

Pradinių klasių mokiniai vasario – gegužės mėnesiais dalyvavo respublikiniame pradinių klasių moksleivių projekte ,,Kaip ant mūsų stalo atkeliauja...“ 3B klasės mokiniai pasirinko obuolius. Kūrė sveiko maisto piramidę, rinko medžiagą apie obuolių savybes, naudą organizmui, darė…

8-Ų KLASIŲ IŠLEISTUVĖS

...ir štai suplasnojo iš naujo sparnais, Tolyn ir aukštyn, kolei kraujas užkais Pavytusios saulės ieškota liepsna Ir žemėj užgims pranašauta diena! Birželio 18 dieną, 8A ir 8B klasių mokiniai atsisveikino su draugais, mokytojais, mokykla... 12…

PRIPIEŠINĖJIMAS: KAIP MAISTAS IR DAIKTAI TAMPA MENU

8 ir 7 klasių mokiniai mokslo metus užbaigė šmaikščiai - pabandė įprastuose dalykuose įžiūrėti kažką neįprasto. Prie sausainių, makaronų, žirklių ir t.t. pripiešti elementai padeda pamatyti, ką vis dėl to įžvelgė mūsų mokiniai. Mokiniai padarė…

KOKIA JI, ŠIUOLAIKINĖ MADONA?

Mūsų 8 klasių mokiniai savo kūrybiniuose darbuose “Šiuolaikinė Madona” bandė atsakyti į klausimus: kokias prasmes šių dienų jaunas žmogus įskaito Madonos motyve? Kokias nori matyti? Koks šiuolaikinės Madonos įvaizdis? Žiūrovai irgi turės progą pamąstyti, kas…

INFORMACIJA 5-8 KLASIŲ MOKINIAMS IR JŲ TĖVELIAMS DĖL…

Gerbiami mokiniai ir tėveliai, Teikiame Jums informaciją dėl mokslo metų pabaigos: Atsižvelgusi į Vilniaus miesto savivaldybės rekomendacijas, mokyklos administracija priėmė sprendimą 2019-2020 m. m. užbaigti nuotoliniu būdu. Dėl nepalankios epidemiologinės situacijos ir, atsižvelgiant į tai,…